UKÄ positiv till uppföljning av hållbarhetsarbeten, Agenda 2030

I remissen Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning – världens möjlighet (SOU 2019:13) föreslås det att UKÄ ska följa upp den utvärdering av hållbar utveckling som myndigheten genomförde 2017. UKÄ ställer sig positiv till att genomföra en liknande uppföljning av lärosätenas arbeten kring hållbar utveckling.

I SOU 2019:13 föreslår regeringen att UKÄ bör ges i uppdrag att senast 2022 göra en utvärdering av lärosätenas arbeten med att främja en hållbar utveckling. Både för att följa upp kraven på hållbarhetsarbeten som ska främja utvecklingen i undervisningen och för att säkerställa att förändringen blir långsiktig och stabil.

- UKÄ är positiva till att följa upp lärosätenas utvecklingsarbeten kring hållbarhet men är tveksamma till om det ska göras i form av en utvärdering. För att säkerställa en långsiktighet i lärosätenas hållbarhetsarbeten förordar UKÄ istället att använda sig av en uppföljning som metod säger Per Westman, strategi- och planeringsansvarig på UKÄ.