UKÄ kommenterar förslag på tillägg i examensbeskrivningen till lärarutbildningen

I sitt yttrande över utredningen Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle, har UKÄ en invändning. Det gäller förslaget om ändringar i examensbeskrivningarna för lärarutbildningarna.

Utredningen visar på brister när det gäller tillgång till studie- och yrkesvägledning och stora variationer i den vägledning som erbjuds. Den nuvarande regleringen av studie- och yrkesvägledningen är alltför övergripande och ger inte huvudmän och rektorer tydlig vägledning i vad som förväntas av dem. Mål och planering för verksamheten saknas ofta och det systematiska kvalitetsarbetet brister.

Utredningen föreslår bland annat tillägg i examensbeskrivningar för ämneslärarexamen respektive grundlärarexamen vad gäller karriärvägledningsperspektivet. Förslaget innebär ett tillägg om att studenterna ska visa kunskap om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen för att kunna få examen.

– Utredningen pekar precis som vi på att det finns en problematik i att göra tillägg i examensbeskrivningarna för en redan måltyngd verksamhet. UKÄ understryker därför vikten att noga betänka riskerna med tillägg innan några förändringar görs, säger Erik Kyhlberg, junior utredare på UKÄ.