UKÄ välkomnar ökad samverkan om internationalisering

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ställer sig positivt till förslagen om en plattform för samordning kring internationalisering och att förbättra internationella studenters rättssäkerhet i ett remissvar på Internationaliseringsutredningens slutbetänkande ”Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige”.

– Det är en ambitiös och omfattande utredning som bland annat innehåller förslag om att öka samverkan mellan myndigheter. UKÄ skulle dock vilja att regeringen värderar dessa förslag i ett större sammanhang, tillsammans med slutsatser från andra aktuella utredningar, där en samordning kan ge ett mervärde och ett effektivt utnyttjande av resurser och kompetens, säger Anna Lundh, utredare på UKÄ.

Ökad samordning kan bland annat handla om förslag om samverkansarenor för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården samt styr- och resursutredningens förslag (Strut).

Omvärldsanalys som stödjer internationalisering

UKÄ har begränsat sitt yttrande till det som rör myndighetens uppdrag och verksamhet. Ett sådant förslag är att UKÄ ska ingå som en av fem parter i en plattform för internationalisering. Plattformen är tänkt att samordna frågor som påverkar internationaliseringen inom högre utbildning och forskning. UKÄ ställer sig positivt till förslaget och stödjer också att plattformens fem parter, med bidrag från andra myndigheter och aktörer, får i uppdrag att bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys som kan stödja internationaliseringen.

– Med hjälp av omvärldsanalys kan vi förutse framtiden och agera proaktivt på utmaningar och möjligheter. För UKÄ är det viktigt att analysen möter behoven och efterfrågan hos lärosätena och uppdragsgivaren, säger Anna Lundh.

UKÄ välkomnar utredningens ambition att förbättra internationella studenters rättssäkerhet och studentinflytande, men anser att några av förslagen är så omfattande att konsekvenserna behöver utredas ytterligare. UKÄ anser också att regeringen bör överväga ett sätt som möjliggör överklagande av ett lärosätes beslut om återbetalning av studieavgiften.