Remissvar: Transpersoner i Sverige

UKÄ har svarat på remissen med förslag på hur transpersoner ska få stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. 

UKÄ instämmer i att det måste vara möjligt för en person med ändrat juridiskt kön att få ut betygsdokument och närliggande handlingar i sitt nya personnummer.

UKÄ anser också att nationella regler på området är nödvändiga.

UKÄ delar dock inte utredningens uppfattning att det är tillräckligt med allmänna råd eller riktlinjer. I vårt svar föreslår vi i stället nationell lagstiftning på området.