UKÄ:s remissvar om landsbygdskommittén

UKÄ har yttrat sig över betänkandet För landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

UKÄ avvaktar utredningar

Landsbygdskommittén föreslår att universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet. UKÄ avvaktar att ge närmare synpunkter tills rapporteringen av vårt pågående regeringsuppdrag om att kartlägga och analysera distansutbildning redovisas. Uppdraget ska redovisas i slutet av 2017.

Parlamentariska landsbygdskommittén har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder.

Kommittén föreslår också att regeringen ser över indikatorerna inom resurstilldelningssystemet i syfte att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna. Regeringen har aviserat att en utredning om styrning och resurstilldelningen av den svenska högskolan ska tillsättas. Även i detta avseende avvaktar UKÄ att ha synpunkter på detta tills denna utredning är färdigställd.