Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter

UKÄ ser de föreslagna förändringarna som positiva, särskilt med hänsyn tagen till den alarmerande låga andelen av behöriga lärare vid såväl Riksidrottsgymnasier som vid de nationella idrottsutbildningarna.

UKÄ är positivt inställda i vårt yttrande över Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan, samt (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.