Bra att förenkla nyanländas väg in i läraryrket

Det finns ett stort behov av lärare i den svenska skolan. Ett sätt att få in fler lärare är att göra det enklare för nyanlända flyktingar med lärarutbildning eller erfarenhet från läraryrket att komma i jobb inom skolan.

Mångfald bland lärare en tillgång

I en globaliserad värld, en svensk skola och ett svenskt samhälle med mångfald, är en mångfald även bland lärarna i det svenska skolväsendet en styrka och en resurs.

UKÄ har yttrat sig över betänkandet Vägen in till det svenska skolväsendet. UKÄ ställer sig positivt till många av de förslag som betänkandet ger som exempelvis att utöka den kompletterande utbildningens omfattning och att det ska bli möjligt för nyanlända akademiker med en ämnesexamen och erfarenhet från läraryrket att utbilda sig till behöriga lärare via den kompletterande utbildningen.

Likställ högskolestudier med arbete

UKÄ ger egna förslag som att dra mer nytta av de lärare med utländsk lärarutbildning som redan finns i landet och att högskolestudier borde likställas med arbete. Genom en uppgradering av studier kan fler nyanlända utländska lärare välja utbildning för en lärarlegitimation, trots de nya försörjningskraven för förlängt uppehållstillstånd och anhörigåterförening.