UKÄ: Blivande poliser ska högskoleutbildas

Polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning. Det anser UKÄ i ett yttrande över betänkandet om polisens framtid.

– Ett skäl är att polisens yrkesroll har blivit alltmer komplex. Det krävs praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna bedriva det myndighetsutövande som polisyrket kräver, säger Loulou von Ravensberg, utredare på UKÄ.

UKÄ instämmer i förslaget om att polisutbildningen, som i dag är en uppdragsutbildning, ska bli en treårig utbildning på högskolenivå som leder till en polisexamen. UKÄ delar också åsikten att UKÄ ska besluta i examenstillståndfrågan enligt de principer som gäller för övrig högskoleutbildning. UKÄ välkomnar utredningens förslag om att polisutbildningen ska placeras inom den befintliga högskolesektorn för att ha nära anknytning till forskning och annan högskoleutbildning.

Forskning behövs

– En förutsättning för att polisutbildningen ska kunna bedrivas som högskoleutbildning är att det finns forskning i och om polisiärt arbete, en tydlig forskningsanknytning redan på grundnivå och att studenterna ska kunna läsa vidare på forskarnivå, säger Loulou von Ravensberg.

Aspiranttjänstgöring blir VFU

UKÄ instämmer också i utredningens förslag om att den nuvarande aspiranttjänstgöringen ska ersättas med en termins verksamhetsförlagd del, VFU.

– För att den ska fungera optimalt är det viktigt med en tät dialog mellan lärosätet som utbildar de blivande poliserna, och polismyndigheten, säger Loulou von Ravensberg och hänvisar till erfarenheter från andra högskoleutbildningar.

Den nya utbildningen föreslås starta höstterminen 2018. UKÄ pekar på vikten att skyndsamt få alla bitar på plats, alternativt överväga en förändrad tidsplan.