Införande av strålskyddsdirektivet

UKÄ har inget att anföra vad gäller förslaget om att införa strålskyddsdirektivet i svensk lagstiftning. UKÄ har dock synpunkter på den del som rör förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen.

De föreslagna ändringarna i högskoleförordningen (1993:100) gäller förändringar i examensbeskrivningarna i två yrkesexamina: läkar- och tandläkarexamen. I rapporten omnämns och behandlas även bland annat tandhygienistexamen och vissa inriktningar på specialistsjuksköterskeexamen, men av olika skäl ingår inte dessa examina i förslaget.

UKÄ noterar att röntgensjuksköterskeexamen inte behandlas i rapporten. UKÄ förutsätter dock att Strålsäkerhetsmyndigheten övervägt behovet av eventuella ändringar i röntgensjuksköterskeexamen med anledning av direktivet.