Yttrande om kompletterande pedagogisk utbildning – forskarexamen

UKÄ har tagit del av promemorian Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.

Promemorian innehåller förslag som innebär att en femårig satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med forskarexamen ska genomföras samt att den som genomgår utbildningen ska kunna få en statlig studiersättning i form av ett utbildningsbidrag under studietiden.

UKÄ vill se ett samlat grepp

UKÄ välkomnar förslaget att erbjuda fler vägar in i läraryrket men framhåller också att det är viktigt att överväga ett mer samlat grepp om de olika åtgärderna.