Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från krav på legitimation

UKÄ menar att föreskrifterna bör ändras snarare än upphävas. Detta eftersom utbildningen till sjuksköterska inte har samma utformning vid alla lärosäten.

Då utbildningen till sjuksköterska inte har samma utformning vid alla lärosäten kan blivande sjuksköterskor inte sägas ha uppnått samma kompetens vid en given tidpunkt under utbildningen. Att föreskriva om villkor för generell dispens från krav på legitimation för att anställa sjuksköterskestudenter som vikarierande sjuksköterskor är därför svårt.

Av den utredning som Socialstyrelsen gjort framgår dock att möjligheten att göra undantag från kravet på legitimation framför allt används för färdigutbildade sjuksköterskor innan de fått sin legitimation. Det framgår också att möjligheten att göra undantag i stor utsträckning används under sommaren, en tid då det kan vara särskilt svårt att rekrytera sjuksköterskor. Även om Socialstyrelsens handläggning är snabb när en ansökan om legitimation kommer in, visar erfarenheten att det finns en handläggningstid för att först få ut examen och därefter legitimation, och att denna tid antagligen blir längre på sommaren.

Om föreskrifterna upphör att gälla, som Socialstyrelsen nu föreslår, kan det dröja in på hösten innan nyutbildade sjuksköterskor kan anställas som annat än undersköterskor, om en individuell prövning krävs för att Socialstyrelsen ska kunna ge dispens. Det kan få konsekvenser för personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. UKÄ kan därför se att det vore en fördel om föreskrifterna ändrades snarare än upphävdes.