Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring

UKÄ instämmer i utredningens uppfattning att ansvaret för studenters rehabilitering är mindre tydligt än för andra grupper och kan behöva utredas. Det framgår av myndighetens svar på betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring från Parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

UKÄ framhåller att en utredning av högskolans ansvar för studenters rehabilitering bör göras av en sakkunnig utredare, i nära samarbete med högskolan. UKÄ skriver i remissvaret att utredningens förslag bör regleras i föreskrift, för att det ska gå att utföra tillsyn.

Varken UKÄ, eller tidigare Högskoleverket, har i någon större utsträckning handlagt tillsynsärenden som berör studenthälsovården. Om studenthälsovården blir mer inriktad på rehabilitering av studenter efter sjukdom är det möjligt att behovet av tillsyn ökar.