Yttrande om lärarutbildningens dimensionering

Det krävs en djupare analys kring hur lärarutbildningarna ska utbilda rätt antal lärare med rätt kompetens så att skolan förses med behöriga lärare inom alla stadier och ämnen. Det slår UKÄ fast i ett yttrande om Riksrevisionens rapport ”Statens dimensionering av lärarutbildningen – utbildas rätt antal lärare?”

Delar Riksrevisionens oro angående lärarförsörjningen

UKÄ delar Riksrevisionens oro när det gäller att förse skolorna med behöriga lärare, men ifrågasätter de utgångspunkter och analyser som görs i Riksrevisionens rapport.

Bristen är särskilt stor inom vissa ämnesområden, men vilka de områdena är och kommer att vara på sikt råder det delade meningar om. Därför avstyrker UKÄ Riksrevisionens förslag att ge en riktad ekonomisk förstärkning till vissa ämnen inom lärarutbildningen.

UKÄ vill se en total översyn av resurstilldelningssystemet

För att utveckla och förbättra utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå förespråkar UKÄ en total översyn av resurstilldelningssystemet. En sådan översyn där man ser till helheten i ett längre perspektiv skulle också komma lärarutbildningarna till gagn.

UKÄ har i dagsläget ett uppdrag att utreda hur lärosätena arbetar med dimensioneringen av utbildningarna. ”Denna utredning kan ligga till grund för en fortsatt diskussion om dessa frågor”, skriver UKÄ i sitt yttrande.