Stipendier bör täcka studieavgiften

UKÄ ser positivt på att regeringen vill lösa de problem som finns för svenska universitet och högskolor att ingå samarbeten med utländska lärosäten som tar ut studieavgifter.

Förslaget innebär dock att det blir studenterna som får stå för studieavgifterna som de utländska lärosätena tar ut inom de gemensamma utbildningsprogrammen. UKÄ vill istället att stipendier införs så att studenter vid svenska lärosäten ges möjlighet att studera utan avgift även inom gemensamma utbildningsprogram. En sådan lösning har införts i Danmark genom en bred politisk överenskommelse. Danmark har precis som Sverige avgiftsfria utbildningar.

UKÄ fattade under förra året beslut i två tillsynsärenden och kritiserade två svenska universitet för att universiteten hade krävt att studenter vid universiteten skulle betala en studieavgift för utbildning inom Erasmus Mundus-samarbeten. UKÄ efterlyste då åtgärder för att underlätta för svenska universitet och högskolor att delta i internationella utbyten.