UKÄ välkomnar ett tydligare regelverk för högskoleprovet

Utbildningsdepartementet föreslår, i promemorian Vissa frågor om högskoleprovet, bl.a. att för att sökande ska komma i fråga för urval på grundval av högskoleprovet ska det krävas ett provresultat på minst 0,50 poäng. En tydligare reglering för högskoleprovet föreslås också.

UKÄ för i sitt remissvar fram att införandet av en lägsta gräns för högskoleprovsresultat för deltagande i urval förefaller kostsamt i förhållande till de små effekter det verkar få på vilka sökande som antas. UKÄ välkomnar ett tydligare regelverk för högskoleprovet – det stärker rättssäkerheten för den enskilde.