Aktiviteten på campus tillbaka till nivån före pandemin

Under pandemin sjönk aktivitetsnivåerna kraftigt på universitetcampus runt om i Sverige. Men nu redan nu är nivåerna tillbaka till innan pandemin. Det visar de senaste siffrorna från Universitetskanslersämbetets mätningar av mobildata.

För att teckna en bild av omställningen till arbete och studier på distans har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, med hjälp av mobiltelefondata följt aktiviteten på sju campus mellan januari 2019 och maj 2022. Aktiviteten på campus sjönk kraftigt i mars 2020 som en följd av regeringens rekommendation att undervisning på högskolan skulle ske på distans. Under närmare två års tid har den varit betydligt lägre än före pandemin. Efter att de flesta pandemistriktioner och allmänna råd som syftade till minskad smittspridning togs bort i februari 2022 ökade aktiviteten kraftigt för att i slutet av mars 2022 åter hamna på liknande nivåer som före pandemin.

Återgången till campus gick mycket fort, på knappt två månader ökade aktiviteten från 50 procent till 100 procent av den motsvarande aktiviteten före pandemin. Under flera av de senast uppmätta veckorna har aktiviteten till och med något högre än aktiviteten motsvarande vecka 2019. Det tyder på att studenter och anställda i stor utsträckning har gått tillbaka till studier och arbete på campus. UKÄ kommer fortsatt att följa aktiviteten under hösten 2022 för att ge en bild av utvecklingen också på längre sikt.

Figur 1. Aktivitet på de sju campusområdena från den 1 januari 2019 till och med den 29 maj 2022. Måndag till fredag. Redovisat veckovis från vecka 2 till vecka 50.

Figur 1. Aktivitet på de sju campusområdena från den 1 januari 2019 till och med den 29 maj 2022. Måndag till fredag. Redovisat veckovis från vecka 2 till vecka 50.