Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling under 2021

En ny rapport från UKÄ belyser hur olika granskningar och kvalitetsdrivande arbete under 2021 bidrog till utveckling och hög kvalitet i lärosätenas verksamhet.

Aktiviteter under 2021 som bidragit till eller förväntas bidra till kvalitetsutveckling och hög kvalitet:

  • Metodutveckling av kvalitetssäkringssystemet
  • Internationaliseringsarbetet
  • Uppföljningar av ämneslärarutbildningar
  • Lärosätesgranskningar
  • Utvärdering av forskarutbildning
  • Utvärderingen av yrkeslärarutbildningarna
  • Examenstillståndprövningar
  • Tematiska utvärderingar
  • Externa utvärderingar av UKÄ:s verksamhet