Coronapandemin och arbetsmarknaden för nyutexaminerade studenter 2021

UKÄ har tagit fram snabbstatistik för att undersöka hur coronapandemin kan ha påverkat möjligheten till försörjning på arbetsmarknaden för dem som nyligen har examinerats på grundnivå och avancerad nivå i högskolan.

Vi har jämfört de som tog en examen på grundnivå och avancerad nivå under pandemiåren 2020 och 2021, med året före pandemin 2019. Vi undersöker hur stor andel av de examinerade som har en bra möjlighet till försörjning utifrån deras lönenivåer ungefär ett halvår efter examen. Resultaten visar att under inledningen av pandemin skedde det en viss nedgång. Andelen med bra möjlighet till försörjning minskade mellan 2019 och 2020. Däremot hade den andelen ökat igen för de examinerade vårterminen 2021.

Vilken utbildning man avlagt examen inom har stor betydelse. Exempelvis har de som tagit en civilingenjörsexamen eller en högskoleingenjörsexamen haft svårigheter, medan de som har tagit en examen från hälso- och sjukvårdsutbildningar inte har påverkats i så stor utsträckning.