Ny rapport om studenter och examinerade på lärarutbildningarna

I en ny rapport redovisar UKÄ med hjälp av statistik de senaste uppgifterna om studenter och examinerade på program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen samt ämneslärarexamen.

Inflödet till lärarprogrammen har förändrats under coronapandemin. Det totala antalet nybörjare på lärarutbildningarna har till exempel ökat med 14 procent jämfört med läsåret innan.

Samtidigt som antalet nybörjare ökade under läsåret 2020/21 sjönk antalet antagna till lärarprogrammen höstterminen 2021. Det här trots ett i princip oförändrat antal sökande för flera av programmen.

Läsåret 2020/21 ökade antalet som tog en lärarexamen av något slag. De flesta tog en förskollärarexamen, tätt följt av ämneslärarexamen.

Även om det är många som både påbörjar och tar en lärarexamen av något slag, så finns det en risk för att det år 2035 kan saknas 12 000 nyutexaminerade lärare, enligt Skolverkets senaste lärarprognos. Bristen skulle kunna minska om nybörjarnivåerna var något högre än de har varit de senaste åren. Även om antalet nybörjare ökade kraftigt till läsåret 2020/21, är det svårt att avgöra hur antalet nybörjare kommer att utvecklas framöver.