Inflödet till högskolan under coronapandemin

Under coronapandemin har intresset för högskolestudier ökat och antalet sökanden som inte tidigare har läst inom högskolan är nu högre än någonsin tidigare. Sökantalet har ökat mest bland 19-åringar och de över 30. Lärosätena har också antagit fler utan tidigare högskoleerfarenhet och antalet nybörjare har ökat, även om dessa ökningar inte fullt ut motsvarar det ökade intresset.

Regeringen tillförde tidigt under pandemin extra resurser till lärosätena för att möjliggöra en utbyggd utbildning. I rapporten har vi särskilt undersökt inflödet av studenter till olika yrkesexamensprogram under pandemin. För flera yrkesexamensprogram har antalet sökande ökat, men i vilken utsträckning detta har kunnat omsättas i fler nybörjare varierar. Framför allt tycks det ha varit svårt att bygga ut vissa vårdutbildningar trots stort intresse från studenterna och många sökande. Den största skillnaden finns inom sjuksköterskeutbildningen. Där har antalet behöriga förstahandssökande ökat kraftigt, medan antalet nybörjare är oförändrat. En liknande bild syns för läkarutbildningen.

Rapporten bygger på statistik om sökande och antagna till högskolan och preliminär statistik om nybörjare.