Allt fler svenska nybörjare i högskolan

Antalet svenska nybörjare i högskolan fortsätter att öka under läsåret 2020/21. Den stora ökningen av antalet högskolenybörjare finns bland de yngre nybörjarna och Civilingenjörsprogrammet är det yrkesexamensprogram som har haft den största ökningen av antalet nybörjare.

Under läsåret 2020/2021 valde många att börja studera på högskolan för första gången. Antalet svenska högskolenybörjare öka med 7 682 studenter och blev totalt 75 280. Av dem har 32 procent (eller 23 818 studenter) valt att studera på fristående kurser. Antalet inresande studenterna minskade med 7 461 studenter till 16 956 studenter, de inresande högskolenybörjarna utgör därmed 18 procent av alla högskolenybörjare. Andelen inresande nybörjarna är betydligt lägre än tidigare läsår då de utgjort mer än 25 procent av högskolenybörjarna under de senaste sex åren.

För fjärde året i rad ser vi fler svenska nybörjare i högskolan. Ökningen av antalet svenska högskolenybörjarna motsvarar i stort minskningen av de inresande högskolenybörjarna vilket gör att det totala antalet högskolenybörjare endast ökat med blygsamma 221 studenter.

Demografiska förändringarna har påverkat medianåldern bland de svenska nybörjarna. Medianåldern bland de svenska nybörjarna på 21,1 år är betydligt lägre än föregående läsårs medianålder på 21,6 år. Könsfördelningen bland samtliga högskolenybörjare är 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Diagram över antalet svenska och inresande högskolenybörjare under perioden 2010/11–2020/21

Antalet svenska och inresande högskolenybörjare under perioden 2010/11–2020/21

Fler valde fristående kurser

Av de svenska högskolenybörjarna läste 32 procent fristående kurser, vilket var en ökning med 3 847 studenter jämfört med läsåret innan. Det är fortfarande vanligast bland de svenska nybörjarna att inledda sina studier på ett yrkesexamensprogram, men antalet nybörjare där ökade inte lika mycket som de senaste läsåren.

Vårdutbildningarna och program mot civilingenjörsexamen ökar i popularitet

Läsåret 2020/21 hade sjuksköterskeprogrammet 5 860 nybörjare och efter flera års minskning ser vi att nybörjarna på sjuksköterskeprogrammet ökar. Jämfört med läsåret innan har antalet studenter ökat med 260.

Civilingenjörsexamen är det enskilt största yrkesexamensprogrammet och det yrkesexamensprogram som har haft den största ökningen av antalet nybörjare läsåret 2020/21. Med 8 340 programnybörjare fanns det 960 fler än läsåret 2019/20.

– Antalet nybörjare på civilingenjörsprogrammet ökade med nästan 12 procent läsåret 2020/21. Detta är ju lite extra roligt då det handlar om en stor ökning av antalet studenter på en utbildning man satsat lite extra på att få studenter till, säger Gunnar Söderman utredare på UKÄ.