Sommarkurser förkortar inte studietiden för alla typer av examina

UKÄ har i en ny rapport tittat på sommarkursernas roll för högskolan och individen i ett längre perspektiv, med fokus på läsåren 2009/10–2019/20. Resultatet visar att sommarkurser kan förkorta studietiden, men bara för personer som tar ut en generell eller konstnärlig examen. Det som studenterna väljer att läsa på sommaren matchar dessutom sällan inriktningen för examen.

Uppföljningen visar bland annat att utbudet av sommarkurser har ökat mycket under de senaste läsåren efter att under flera läsår innan dess minskat. Detta beror främst på två satsningar från regeringen på sommarkurser, en kopplad till lärarstudenter och en i samband med coronapandemin.

Den stora majoriteten av studenter läser på distans och framför allt inom tre ämnesområden; humaniora och teologi, juridik och samhällsvetenskap samt naturvetenskap. De allra flesta av studenterna på sommaren är även registrerade på någon kurs under vårterminen och/eller höstterminen. Analysen visar också att prestationsgraden på sommarkurser är några procentenheter lägre än på vår- och höstterminen.

I rapporten analyserar vi bland annat examinerade som läst en eller flera sommarkurser. Resultaten visar att studietiden inte förkortas för personer som har minst en sommarkursregistrering och tar ut en yrkesexamen, men förkortas för personer som tar ut en generell examen eller en konstnärlig examen. Det är heller inte ofta som det studenterna läser på sommaren matchar inriktningen för examen, förutom för de som tagit ut en konstnärlig examen.

– Det är något förvånande att det inte är en större andel av studenterna som matchar inriktningen på sommarkursen med inriktningen för sin examen. Det skulle kunna tala för att sommarkurser läses brett och med flera olika syften, säger Rasmus Sundin, utredare på UKÄ.

För personer som har en sommarkursregistrering är etableringen lägre jämfört med personer som inte har läst någon sommarkurs, och etableringen är lägre för personer som har en sommarkursregistrering och tar ut en generell examen.

UKÄ har tidigare under 2021 publicerat ytterligare två rapporter där vi har följt upp regeringens satsningar på sommarkurser under de senaste åren.