Flest utländska doktorandnybörjare från Asien

En stor del av de utländska doktorandnybörjarna i Sverige kommer från länder utanför EU. Antalet doktorandnybörjare från dessa länder har minskat de senaste tio åren och då främst från Asien. Vår analys visar också att coronapandemin hittills inte har lett till varken någon minskning av det totala antalet doktorandnybörjare eller antalet utländska doktorandnybörjare.

I en ny analys har UKÄ tittat närmare på utländska doktorandnybörjare. Forskarutbildningen rekryterar i hög grad internationellt och av de totalt 3 100 doktorandnybörjarna i Sverige 2020 var 40 procent utländska nybörjare. Flest doktorandnybörjare kom från länder utanför EU. Ser man till vilka geografiska områden inom EU och utanför EU som flest doktorandnybörjare kommer från är det Asien, men antalet har minskat de senaste tio åren. De länder i Asien som hade flest nybörjare 2020 var Kina, Indien och Iran.

Bland länderna inom EU kom flest doktorandnybörjare 2020 från Tyskland, följt av Italien, Nederländerna och Spanien.

Hittills kan vi varken se att det totala antalet nybörjare eller utländska nybörjare på forskarnivå har minskat mellan 2019 och 2020 på grund av coronapandemin. Visserligen minskade antalet utländska och svenska doktorandnybörjare något. Men både antalet utländska och svenska nybörjare blir dock troligen något större, eftersom det finns en viss eftersläpning i rapporteringen.

Antalet utländska nybörjare i utbildning på forskarnivå 2020, uppdelat på de största geografiska områdena.

Antalet utländska nybörjare i utbildning på forskarnivå 2020, uppdelat på de största geografiska områdena.