Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden

Drygt 80 procent av de personer som tog sin doktorsexamen 1998–2015 var etablerade på arbetsmarknaden tre år efter examen. Etableringen var högst inom teknik och lägst inom humaniora och konst.

UKÄ:s rapport Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden visar också att andelen etablerade steg med antal år efter examen och att något fler män än kvinnor var etablerade på arbetsmarknaden. Tre år efter examen var 82 procent av männen och 81 procent av kvinnorna etablerade. Sammanlagt för män och kvinnor var etableringsgraden ett, tre respektive fem år efter doktorsexamen 71 procent, 81 procent och 85 procent.

Etablerad på arbetsmarknaden: I undersökningen definieras en person som etablerad på arbetsmarknaden det aktuella året om personen är sysselsatt i november månad, har en arbetsinkomst under året som överstiger 241 900 kronor och inte har varit arbetslös någon gång under året. Definitionen avser alltså personer som har en relativt stark ställning på arbetsmarknaden.

Doktorsexaminerade 1998–2017:

  • 52 057 personer totalt
  • 23 806 kvinnor
  • 28 251 män
  • 6 290 med utländsk bakgrund
  • 11 637 utländska doktorander.

Högst etableringsgrad inom teknik

Tre år efter doktorsexamen har examinerade inom forskningsämnesområdet teknik den högsta etableringsgraden på 88 procent, medan examinerade inom humaniora och konst ligger lägst på 72 procent. Examinerade från Linköpings universitet har högst etableringsgrad tre år efter doktorsexamen (kvinnor 86 procent och män 90 procent). Doktorsexaminerade med utländsk bakgrund har lägre etableringsgrad (77 procent) än doktorsexaminerade med svensk bakgrund (84 procent).

Majoriteten lämnar högskolevärlden

Tre år efter avlagd doktorsexamen arbetade 44 procent av de doktorsexaminerade kvar inom högskolan. Av dessa var 29 procent kvar på samma lärosäte som de tog sin doktorsexamen på, medan 15 procent arbetade vid ett annat lärosäte. Chalmers tekniska högskola och Kungl. Tekniska högskolan är de lärosäten med högst andel (70 procent) där de doktorsexaminerade har lämnat högskolevärlden helt tre år efter doktorsexamen.

Utländska doktorander lämnar Sverige

Flertalet av de utländska doktoranderna stannar inte i Sverige efter avlagd doktorsexamen. Tre år efter examen finns 43 procent kvar i landet.