Skillnader mellan lärosätena i återgången till undervisning och examination på campus

En ny rapport ger en översiktlig bild av lärosätenas planer och beslut för återgången till undervisning och examination på campus.

När coronapandemin slog till under våren 2020 vidtog lärosätena flera åtgärder för att hantera situationen och bidra till att begränsa smittspridningen i samhället. En av de viktigaste var en omställning av undervisning och examination till en verksamhet huvudsakligen bedriven på distans. Sedan dess har lärosätena kontinuerligt anpassat sin verksamhet efter den pågående pandemin. UKÄ har följt och följer aktiviteten på campus genom data från mobiltelefonanvändare.

Från och med den 1 juni 2021 tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om distansutbildning vid bland annat universitet och högskolor. För lärosätena har det inneburit att successivt återgå till en verksamhet inom undervisning och forskning som inte i lika hög grad som tidigare begränsas av coronapandemin. Men samtidigt finns en betydande osäkerhet om hur situationen fortsatt kan utvecklas. Syftet med den här rapporten är att ge en översiktlig bild av lärosätenas planer och beslut för återgången till undervisning och examination på campus som de ser ut i augusti 2021.