Ny rapport om samarbete om ansökan om examenstillstånd

Till följd av en ny utredning om lärosätenas samarbete släpper vi nu en ny rapport om samarbete om ansökan om examenstillstånd.

I utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) står att läsa att lärosätenas samarbete för arbetsdelning av utbildningsutbud behöver utvecklas. Där föreslås att UKÄ får i uppdrag att lämna de förslag som behövs. I proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige skriver regeringen att den ”…ser positivt på ett ökat samarbete mellan lärosätena då det kan bidra till såväl ökad effektivitet som hög kvalitet i verksamheten.” Regeringen skriver vidare att ”…i Universitetskanslersämbetets ansvar för tillämpning av regelverket ingår att bedöma behov av utveckling av den praxis som ligger till grund för prövning och beslut om examenstillstånd, inklusive hur samarbete mellan lärosätena kan ligga till grund för tillstånd.”

UKÄ:s bedömning är att gemensamma examenstillstånd, där två eller flera lärosäten gemensamt har ett tillstånd, kräver förändringar i högskolelagen, eftersom nuvarande skrivningar innebär att examenstillstånd ges till individuella lärosäten.

En ny rapport från oss fokuserar därför på utredningens förslag om examenstillstånd som bygger på överenskommelser mellan lärosäten, där ett lärosäte har examenstillstånd men ett eller flera andra bidrar med nödvändig kompetens. Rapporten visar på de möjligheter UKÄ har att bevilja examenstillstånd som bygger på den här formen av samarbeten.