Allt större kvadratmeteryta för högskolan

Under 2020 hyrde statliga lärosäten lokaler över hela landet till en samlad yta på strax över 4 miljoner kvadratmeter. Hyreskostnaderna var totalt 8 miljarder, vilket motsvarar drygt tio procent av de samlade kostnaderna.

Med en ny rapport vill vi fördjupa förståelsen och redogöra för utvecklingen av lärosätenas lokalkostnader och lokalförsörjning. Med hjälp av data från Ekonomistyrnings­verket har vi analyserat de statliga lärosätenas hyreskontrakt från 1997 och framåt. Materialet innehåller bland annat uppgifter om lokalyta, hyreskostnad, hyresgäst, hyresvärd, kommun och adressuppgifter. Utöver detta använder vi oss också av uppgifter ur vår statistiska databas, bland annat den officiella statistiken om högskolans ekonomi.

Analysen visar bland annat:

  • Den redan påbörjade utbyggnaden av högskolan har lett till att antalet hyrda kvadratmeter ökat med en knapp miljon under uppföljningsperioden 1997–2020.
  • Majoriteten av lärosätena har blivit större under perioden.
  • Antalet kvadratmeter per campusstudent har ökat med 15 procent under perioden – från 12 till 14 kvadratmeter. Antalet kvadratmeter per anställd i högskolan har däremot minskat med 15 procent – från 66 till 56 kvadratmeter.
  • Högskolans lokaler ligger numera främst i storstadsområden.
  • Högskolans hyreskostnader ökade med en dryg fjärdedel under perioden, ungefär i takt med utbyggnaden av antalet kvadratmeter.
  • Den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden låg stabilt kring 2 000 kr genom hela perioden, och var i slutändan 4 kr lägre 2020 än 1997. Variationen i kvadratmeterkostnaden, både inom och mellan lärosätesgrupperna, var stor från början och växte dessutom under perioden. Kvadratmeterkostnaden var högre i Stockholm än i andra områden.

Martin Löwing Jensen som är en av rapportskrivarna framhåller att det mest förvånande resultatet är att andelen av lokalerna som ligger i ett storstadsområde har ökat så tydligt.

- Andelen kvadratmeter som var belägna i storstadsområden ökade under den period vi tittat på och sedan 2019 ligger en klar majoritet av lokalerna i ett storstadsområde.

Rapporten visar också att det inte hänt särskilt mycket när det gäller Akademiska hus ställning.

- Akademiska hus har varit den största hyresvärden bland lärosätena under hela uppföljningsperioden. Drygt 60 procent av den totala lokalytan hyrdes av bolaget. Den andelen har varit relativt stabil under uppföljningsperioden, men varierar utifrån typ av lärosäte, säger Filippa Annersten, den andra av rapportskrivarna.