Kursklassificering i högskolan - hela bilden

För första gången har Universitetskanslersämbetet fått tillgång till den kompletta klassificeringen av den svenska högskolans kursutbud. I rapporten visar vi hur klassificeringen av högskolans 51 000 kurser, via totalt 300 000 registrerade helårsstudenter, påverkar hur 14,7 miljarder kronor i basanslag fördelas mellan lärosäten och ämnesområden.

Varje kurs som ges vid ett svenskt lärosäte klassificeras till ett eller flera utbildningsområden, vilket i sin tur påverkar tilldelningen av resurser för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Genom att beskriva och kommentera kursklassificeringen vill vi skapa ökad förståelsen för sambandet mellan den utbildning som bedrivs vid lärosätena och den ersättning som de erhåller för denna. I denna rapport kan du ta del av resultat för samtliga 8 ämnesområden och 41 ämnesdelområden. Du kan ta del av rapporten genom att ladda ner den i pdf-format, eller genom att bläddra dig runt på webbsidorna.