Fördubbling av lärarstudenter på sommarkurser efter satsning

Antalet lärarstudenter som läser sommarkurser har fördubblats sedan 2017. Det visar UKÄ:s uppföljning av regeringens uppdrag till elva lärosäten att från och med 2018 anordna fler relevanta sommarkurser för att möjliggöra en snabbare väg till examen för framför allt lärarstudenter. Från 2020 utökade regeringen satsningen till 18 lärosäten.

För att motverka lärarbristen skulle lärosätena i första hand anordna sommarkurser som kan ingå i en lärarexamen eller fungera som vidareutbildning och kompetensutveckling för lärare. Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, svenska som andraspråk och behörighetsgivande kurser för idrottslärare skulle prioriteras. Antalet kurser inom ämnen som bedömdes relevanta för lärare närapå fördubblades mellan 2018 och 2019. Ökningen av studenter som läser dessa kurser är markant, framför allt inom svenska som andraspråk. Även antalet lärare som läser sommarkurser har ökat sedan satsningen inleddes.

Samtidigt ökar sommarkurserna kraftigt även på lärosäten som inte är del i satsningen. Mellan 2018 och 2019 ökade studenter på sommarkurser totalt med 40 procent. En stor majoritet, åtta av tio, studerade sommarkurser på distans.

UKÄ:s slutsats är att satsningen på sommarkurser har gett resultat, men det är ännu för tidigt att säga vilka effekter satsningen har gett på länge sikt, exempelvis om fler personer har nått en lärarexamen på kortare tid genom sommarkurser. Det är också för tidigt att se resultat av den utökade satsningen från och med sommaren 2020. UKÄ kommer att fortsätta följa utvecklingen av sommarkurser och deras roll i högskolan framöver.

Figur: Antal studenter på sommarkurser

Figur: Antal studenter på sommarkurser, uppdelat på kön, och antal genomförda sommarkurser, 2015–2019. Antalet sommarkurser visas på höger y-axel.