En tredjedel av forskande och undervisande högskolepersonal tidsbegränsat anställd

Vid sidan av att högskolans särskilda regler möjliggör en hög andel tidsbegränsade anställningar är även andelen tidsbegränsade anställningar enligt LAS något större i högskolan än på arbetsmarknaden i stort. Det visar UKÄ:s rapport om tidsbegränsade anställningar bland forskande och undervisande personal.

Hela 33 procent av den forskande och undervisande personalen var tidsbegränsat anställda 2016, jämfört med 17 procent för arbetsmarknaden i stort. Skillnaden beror delvis på att flera av anställningarna i högskolan ska vara tidsbegränsade enligt högskoleförordning och kollektivavtal. Vid sidan av högskolans regler för tidsbegränsade anställningar gäller även LAS, som möjliggör tidsbegränsade anställningar i form av bland annat allmänna visstidsanställningar och vikariat. Av de tidsbegränsade anställningarna i högskolan kan 14 procentenheter förklaras utifrån högskolans särskilda regler, medan cirka 19 procentenheter baserades på LAS.

– Tidsbegränsade anställningar möjliggör flexibilitet och kontinuerlig meritering och utvärdering av lärares och forskares arbete. Samtidigt finns det risker för att attraktiviteten i forskarkarriären minskar om otryggheten upplevs för stor, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.

”Stapling” förekommer

UKÄ:s rapport visar att de tidsbegränsade anställningarna i högskolan har minskat sedan 2008 och att övergången till tillsvidareanställning går fortare för doktorsexaminerade. Men det finns utmaningar. En högre andel kvinnor än män har allmän visstidsanställning eller vikariat, 50 respektive 40 procent av tidsbegränsat anställda. Dessutom förekommer stapling, det vill säga att personal i högskolan under lång tid har olika tidsbegränsade anställningar som följer efter varandra. UKÄ uppskattar att cirka tre procent doktorsexaminerade som ingår i den forskande och undervisande personalen, det vill säga drygt 600 personer, har haft tidsbegränsade anställningar enligt LAS åtta eller fler år efter examen.

– Tidsbegränsade anställningar under längre tid kan sägas ingå i den normala meriteringsgången i högskolan. En tidsbegränsad anställning som postdoktor kan följas av en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor på vägen mot en tillsvidareanställning i högskolan. Ett problem kan däremot vara att meriteringsanställningar efterföljs eller varvas med tidsbegränsade anställningar enligt LAS under lång tid, vilket kan leda till en karriärmässig återvändsgränd för individen, säger Annika Pontén, chef för UKÄ:s analysavdelning.