Kvalitetssäkring av forskning: inkomna remissvar

I april 2018 skickade UKÄ ut rapporten Kvalitetssäkring av forskning på remiss till lärosäten, forskningsråd, arbetslivs- och studentorganisationer, samt andra intressenter. Svaren ligger till grund för en vägledning för kommande prövning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning.

Nedan hittar du alla remissvar: