EUROMA – viktiga kvalitetsfaktorer i masterutbildningar

UKÄ har deltagit i det norska projektet EUROMA som handlar om att identifiera vad som kännetecknar hög kvalitet i masterutbildningar. Här kan du ta del av de två slutrapporterna. 

Vår systermyndighet i Norge, NOKUT, har haft i uppdrag att genomföra detta pilotprojekt tillsammans med Sverige (UKÄ), Storbritannien (QAA) och Nederländerna (NVAO).

Från varje land har några masterutbildningar i nationalekonomi och molekylärbiologi deltagit.

Projektet har utvecklat och prövat en metod för att identifiera viktiga kvalitetsfaktorer i masterutbildningar.

Syftet med EUROMA är framför allt att sprida goda erfarenheter och främja kvalitetsförbättring ute på universiteten och högskolorna.