Social bakgrund påverkar inte avhopp

Studentens sociala bakgrund verkar inte ha någon betydelse för benägenheten att hoppa av en påbörjad högskoleutbildning. Det visar UKÄ:s nya rapport om genomströmning i högskolan.

När man väl har kommit in på en utbildning spelar föräldrarnas utbildningsnivå ingen roll. Det förvånade oss då social bakgrund påverkar exempelvis betyg från gymnasiet och hur vanligt det är att välja högskolestudier, säger Fredrik Svensson som tillsammans med Sofia Berlin Kolm har författat rapporten.

Gymnasiebetygen påverkar

– Att social bakgrund inte påverkar avhopp visar att breddad rekrytering inte har ett direkt samband med en lägre genomströmning. Om lärosätena i högre grad rekryterar studenter med goda gymnasiebetyg från miljöer med liten erfarenhet av högskolestudier kan avhoppen snarare minska, säger Fredrik Svensson.

Andelen tidiga avhopp varierar stort mellan programmen – från 8 procent på läkarprogrammet till 35 procent på ämneslärarprogrammet.

– Det är framför allt studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av sin högskoleutbildning. På ämneslärarutbildningen är söktrycket lågt och dit söker sig många studenter med relativt låga studiemeriter från gymnasiet. Detta i kombination med att ämneslärarprogrammet är en lång och teoretiskt krävande utbildning leder till stora avhopp, säger Sofia Berlin Kolm.

Enligt högskolelagen ska universitet och högskolor främja breddad rekrytering, vilket innebär att studenterna i så stor utsträckning som möjligt ska avspegla befolkningen i stort.

Analys av de tio största yrkesexamensprogrammen

Rapporten Tidiga avhopp från högskolan analyserar genomströmning genom att titta på tidiga avhopp och kvarvaro termin 1 till 6 på de tio största yrkesexamensprogrammen (statistiken finns också nedbruten på lärosäten). På de flesta programmen finns generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön, och ålder. Svensk respektive utländsk bakgrund har också betydelse på vissa utbildningar.

– Vi hoppas att studien ska leda till ökad kunskap om vad som påverkar genomströmningen och var insatser behöver sättas in för att minska avhoppen, säger Sofia Berlin Kolm.

Totala kvarvarofrekvenser termin 1-6 för tio yrkesexamensprogram:

Totala kvarvarofrekvenser termin 1-6 för tio yrkesexamensprogram

Statistik fördelad per yrkesexamen och lärosäte

Civilingenjörsexamen

Kvarvaro civilingenjörsexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Mittuniversitetet

100

91

81

81

77

77

Chalmers tekniska högskola

100

91

86

82

78

76

Lunds universitet

100

91

84

81

77

76

Linköpings universitet

100

92

85

83

73

75

Uppsala universitet

100

95

83

78

73

72

Kungl. Tekniska högskolan

100

94

81

76

73

72

Luleå tekniska universitet

100

91

81

76

71

69

Umeå universitet

100

86

74

71

69

65

Blekinge tekniska högskola

100

89

73

67

65

63

Karlstads universitet

100

84

66

62

61

60

Mälardalens högskola

100

87

77

69

60

58

Sjuksköterskeexamen

Kvarvaro sjuksköterskeexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Blekinge tekniska högskola

100

96

90

86

89

90

Högskolan i Halmstad

100

91

90

88

91

90

Högskolan i Gävle

100

95

89

85

80

83

Högskolan Kristianstad

100

96

90

86

85

82

Linnéuniversitetet

100

94

78

81

81

81

Röda Korsets Högskola

100

88

81

75

72

81

Karlstads universitet

100

93

81

84

80

80

Högskolan Väst

100

94

89

87

84

80

Högskolan i Jönköping

100

96

77

81

82

80

Luleå tekniska universitet

100

91

82

77

77

78

Linköpings universitet

100

96

81

78

77

78

Mittuniversitetet

100

92

73

64

70

75

Mälardalens högskola

100

91

79

82

78

73

Högskolan i Skövde

100

95

79

79

73

73

Karolinska institutet

100

93

72

69

73

72

Högskolan Dalarna

100

85

71

77

70

71

Uppsala universitet

100

93

76

73

73

71

Umeå universitet

100

96

79

77

71

71

Lunds universitet

100

85

79

73

76

70

Örebro universitet

100

88

74

74

70

70

Göteborgs universitet

100

87

78

76

71

69

Högskolan i Borås

100

92

71

64

65

67

Ersta Sköndal högskola

100

81

70

71

70

67

Sophiahemmet Högskola

100

81

69

64

64

64

Malmö högskola

100

82

56

59

54

55

Högskoleingenjörsexamen

Kvarvaro högskoleingenjörsexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Högskolan i Borås

100

94

83

80

80

78

Högskolan Väst

100

88

82

78

67

77

Örebro universitet

100

87

78

78

76

76

Linköpings universitet

100

92

83

81

76

76

Chalmers tekniska högskola

100

91

84

80

77

75

Uppsala universitet

100

96

82

80

76

73

Högskolan i Gävle

100

88

82

77

75

72

Högskolan Dalarna

100

85

82

78

71

71

Högskolan i Jönköping

100

87

76

75

71

70

Lunds universitet

100

93

84

77

71

70

Högskolan i Halmstad

100

87

74

73

72

69

Umeå universitet

100

90

79

72

70

68

Kungl. Tekniska högskolan

100

90

73

70

67

66

Mittuniversitetet

100

84

65

69

62

65

Malmö högskola

100

90

79

76

70

65

Karlstads universitet

100

88

76

70

66

63

Högskolan i Skövde

100

90

76

76

76

62

Luleå tekniska universitet

100

77

72

72

65

61

Mälardalens högskola

100

90

72

69

64

60

Linnéuniversitetet

100

88

73

66

64

60

Ämneslärarexamen

Kvarvaro ämneslärarexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Luleå tekniska universitet

100

100

84

78

78

78

Konstfack

100

82

76

74

72

62

Lunds universitet

100

82

51

60

56

59

Göteborgs universitet

100

90

73

66

63

58

Högskolan i Halmstad

100

82

69

62

54

53

Örebro universitet

100

83

72

64

53

51

Linnéuniversitetet

100

71

60

54

53

51

Uppsala universitet

100

72

60

56

53

51

Stockholms universitet

100

87

64

57

51

49

Linköpings universitet

100

81

62

59

54

47

Malmö högskola

100

73

58

54

48

46

Umeå universitet

100

81

64

53

51

43

Högskolan Väst

100

77

62

34

46

43

Karlstads universitet

100

73

55

49

43

39

Högskolan Kristianstad

100

73

48

45

37

38

Södertörns högskola

100

59

48

38

29

38

Gymnastik- och idrottshögskolan

100

88

71

69

32

34

Högskolan Dalarna

100

56

39

42

42

32

Högskolan i Gävle

100

73

56

47

35

32

Mälardalens högskola

100

65

46

37

35

29

Förskollärarexamen

Kvarvaro förskollärarexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Örebro universitet

100

88

78

80

85

80

Södertörns högskola

100

89

83

83

81

79

Göteborgs universitet

100

91

81

78

77

77

Högskolan i Borås

100

92

86

82

79

77

Linnéuniversitetet

100

86

77

78

76

76

Mälardalens högskola

100

90

79

79

77

76

Malmö högskola

100

88

81

75

72

74

Högskolan Väst

100

84

72

74

73

73

Linköpings universitet

100

86

76

74

72

72

Uppsala universitet

100

90

82

76

70

72

Högskolan i Gävle

100

92

79

81

81

71

Högskolan Kristianstad

100

81

75

73

70

69

Umeå universitet

100

89

83

76

72

68

Stockholms universitet

100

79

74

70

67

68

Karlstads universitet

100

84

76

74

68

67

Luleå tekniska universitet

100

86

75

72

66

66

Mittuniversitetet

100

88

86

72

69

65

Grundlärarexamen

Kvarvaro grundlärarexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Linnéuniversitetet

100

91

81

78

76

76

Högskolan i Halmstad

100

97

89

85

82

75

Linköpings universitet

100

87

75

72

69

67

Högskolan Väst

100

80

68

69

68

66

Högskolan Kristianstad

100

83

75

67

67

65

Göteborgs universitet

100

88

76

71

66

65

Örebro universitet

100

85

74

74

65

64

Luleå tekniska universitet

100

86

70

68

66

64

Karlstads universitet

100

86

74

70

67

64

Högskolan i Jönköping

100

83

76

72

67

63

Umeå universitet

100

75

67

64

61

63

Malmö högskola

100

83

72

68

63

63

Högskolan i Gävle

100

75

73

71

65

62

Uppsala universitet

100

81

69

64

62

62

Mittuniversitetet

100

68

56

52

55

53

Högskolan Dalarna

100

88

67

57

55

52

Högskolan i Borås

100

78

69

61

55

52

Södertörns högskola

100

82

65

62

65

45

Stockholms universitet

100

86

72

67

65

44

Socionomexamen

Kvarvaro socionomexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Ersta Sköndal högskola

100

97

97

90

84

85

Umeå universitet

100

94

87

85

82

83

Mittuniversitetet

100

95

92

90

89

80

Linnéuniversitetet

100

91

87

83

79

79

Mälardalens högskola

100

91

82

79

75

76

Linköpings universitet

100

90

78

79

79

76

Göteborgs universitet

100

91

81

78

75

75

Lunds universitet

100

88

84

76

76

75

Högskolan i Jönköping

100

93

82

79

76

73

Högskolan i Gävle

100

89

85

80

71

72

Malmö högskola

100

85

79

71

71

71

Uppsala universitet

100

88

83

83

78

70

Örebro universitet

100

91

76

75

73

68

Stockholms universitet

100

90

76

72

68

67

Högskolan Dalarna

100

76

69

66

63

65

Juristexamen

Kvarvaro juristexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Örebro universitet

100

91

86

86

86

86

Umeå universitet

100

92

82

83

83

82

Uppsala universitet

100

91

86

85

78

75

Lunds universitet

100

95

85

73

73

71

Göteborgs universitet

100

88

74

73

70

70

Stockholms universitet

100

89

73

73

69

68

Civilekonomexamen

Kvarvaro civilekonomexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Linköpings universitet

100

94

88

86

80

84

Umeå universitet

100

89

81

80

74

76

Örebro universitet

100

85

80

77

75

73

Lunds universitet

100

95

88

81

72

70

Karlstads universitet

100

88

74

72

67

70

Göteborgs universitet

100

92

85

78

76

69

Högskolan i Jönköping

100

91

72

71

66

66

Högskolan i Borås

100

87

82

78

65

63

Luleå tekniska universitet

100

91

81

77

66

62

Linnéuniversitetet

100

91

79

74

60

59

Läkarexamen

Kvarvaro läkarexamen för nybörjare ht 12 (i procent, filtrerat för 180 hp eller mer)
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Uppsala universitet

100

98

95

95

90

88

Linköpings universitet

100

98

91

88

84

87

Örebro universitet

100

95

89

81

89

86

Göteborgs universitet

100

95

91

87

85

84

Lunds universitet

100

95

89

89

90

82

Karolinska institutet

100

95

87

84

84

82

Umeå universitet

100

95

92

85

85

81