Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Den här rapporten är en redovisning till regeringen av uppdraget att ta fram ett ramverk för ett nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Det nya kvalitetssäkringssystemet består av fyra olika typer av granskningar:

  • granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete
  • utbildningsutvärderingar
  • tematiska utvärderingar
  • examenstillståndsprövningar

Metoden testas i piloter

Den nya modellen för UKÄ:s granskningar kommer att testas genom ett antal pilotstudier med start under hösten 2016. De ordinare granskningarna startar i januari 2017.

Efter pilotgranskningarna har metoden utvärderats och justerats på ett antal områden. Nya vägledningar om granskningarna publicerades i februari 2018.

Vägledningar om UKÄ:s kvalitetsgranskningar

Sexårscykel

Granskningarna kommer att pågå mellan 2017 och 2022. Under den perioden kommer till exempel samtliga universitets och högkolors egna interna kvalitessäkringsarbete att granskas. Vi kommer också att granska ett urval utbildningar, framför allt de som leder till legitimation.