Fler kvinnor stängs av för fusk

Antalet disciplinärenden som leder till avstängning eller varning på universitet och högskolor, har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren. Under 2014 blev 773 studenter föremål för en disciplinåtgärd, en ökning med fem procent jämfört med 2013.

Plagiering även i år den vanligaste orsaken

Plagiering är som tidigare år den i särklass vanligaste orsaken till att studenter blir avstängda eller varnade.

Förra året inträffade knappt 500 plageringsfall vilket är en liten minskning jämfört med året innan. Den absoluta majoriteten av de påkomna studenterna blev avstängda, säger UKÄ:s verksjurist Pontus Kyrk.

2013 avstängdes eller varnades för första gången fler kvinnor än män för fusk. Trenden håller i sig, kvinnornas andel har ökat från 51 procent 2013 till 56 procent 2014. Siffran närmar sig nu kvinnornas andel av det totala antalet studenter, 59 procent av alla som studerar är kvinnor.

Utvalda diagram

Antal disciplinärenden 2005-2014:

Diagram: Antal disciplinärenden 2005–2014

Kvinnor och män:

Andel (procent) män av studenterna som varit föremål för disciplinära åtgärder samt andel män av studenterna 2006-2014:

Andel (procent) män av studenterna som varit föremål för disciplinära åtgärder samt andel män av studenterna 2006-2014