Förlängning av tand­hygienist­utbildningen

En analys som UKÄ gjort visar att fördelarna med en förlängning av tandhygienistutbildningen överväger. Det främsta motivet är att tandhygienistyrket genomgår förändringar. En längre utbildning skulle bättre kunna möta de krav som ställs.

En förlängning skulle innebära att utbildningen utökas från dagens 120 högskolepoäng till 180.

Utredning på uppdrag av regeringen

UKÄ:s analys av en förlängd tandhygienistutbildning har gjorts på uppdrag av regeringen.

Uppdraget var att analysera för- och nackdelar av en förlängning, och konsekvenserna för studenter, arbetsgivare och för staten. UKÄ har bland annat tagit in synpunkter från studenter på utbildningen samt arbetsgivare. Majoriteten av dem som kontaktats har ställt sig positiva till en förlängning. UKÄ har redan tidigare ställt sig positiv till en förlängning, också denna analys visar att fördelarna överväger.

Prognos: behovet av tandhygienister ökar

Av de 21 yrken som regleras inom hälso- och sjukvården är tandhygienistyrket idag det enda som inte har minst en treårig utbildning. Varje år examineras 180-200 personer i Sverige.

Prognoser, bland annat från Statistiska centralbyrån, visar att behovet av antalet tandhygienister som behövs förväntas öka.

Kostnader för förlängning av utbildningen

En förlängning av utbildningen innebär ökade kostnader för staten i form av ökad ersättning till lärosätena motsvarande maximalt 25 miljoner kronor per år. Till detta tillkommer ett ökat utflöde av studiemedel motsvarande maximalt 9 miljoner kronor per år. Dessa beräknade ökade kostnader tar inte hänsyn till att ett relativt stort antal tandhygieniststudenter redan idag läser en treårig utbildning, och som de kanske redan nu tar studiemedel för.