Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015

UKÄ har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen som utgår ifrån de utvärderingar som UKÄ har beslutat om under perioden 15 november 2013 till 20 oktober 2014.

Regeringen kommer att använda underlaget för att fördela extra resurser till universitet och högskolor vars utbildningar fått omdömet mycket hög kvalitet inom kvalitetsutvärderingarna.