Regler kring anstånd med studiestart och studieuppehåll

Vi har sammanställt Överklagandenämnden för högskolans vägledande beslut kring anstånd och studieuppehåll. Här finns även en redogörelse kring vilka regler som gäller för området samt ett antal beslut som UKÄ bedömer som intressanta.

Sedan 1 januari 2005 har studenter rätt att överklaga lärosätenas beslut om att få skjuta upp studiestarten eller att få fortsätta studierna efter ett uppehåll till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Vägledning för universitet och högskolor

I rapporten redogör UKÄ för ett antal beslut som ÖNH bedömt vara vägledande i sammanhanget samt för vilka regler som gäller för just anstånd och studieuppehåll.

Rapporten fungerar som ett stöd för lärosätena i deras beslut om att bevilja studenter anstånd med att få skjuta upp studiestarten eller att få fortsätta studierna efter ett uppehåll.