Mål och strategier för UKÄ:s utvärderingsverksamhet 2014-2017

I en rapport beskriver UKÄ mål och strategier för den framtida utvärderingsverksamheten vid myndigheten.

UKÄ utvärderar högskoleutbildningar

UKÄ:s utvärderingsverksamhet syftar till att kontrollera att de svenska högskoleutbildningarna håller hög kvalitet, såsom det uttrycks i lag och förordning. Vår verksamhet syftar också till att utveckla den svenska högskolan genom att vi genomför objektiva och sakliga analyser och utvärderingar av kvaliteten på högre utbildning i Sverige.