Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2013

UKÄ har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen.

Underlaget utgår ifrån de utvärderingar som Högskoleverket/UKÄ har beslutat om under perioden 27 juni 2012 till 27 juni 2013 och antalet utfärdade examina.

Regeringen kommer att använda underlaget för att fördela extra resurser till de universitet och högskolor med utbildningar som fått omdömet mycket hög kvalitet inom kvalitetsutvärderingarna.