Rapporter

Här hittar du alla våra rapporter, som spänner över hela UKÄ:s verksamhetsfält. En del av dem är rapporter från våra juridiska tillsynsbesök på universitet och högskolor, andra är resultatet av regeingsuppdrag medan andra är initierade av UKÄ.

UKÄ:s rapporter i datumordning