Studenters aktivitet lägst på fristående kurser

Under läsåret 2015/16 var andelen inaktiva studenter, det vill säga studenter som inte har någon registrerad kursrelaterad aktivitet, knappt 11 procent av totala antalet studenter. Det visar UKÄ:s statistiska analys ”Uppföljning av studenters aktivitet på kurs”.

Analysen visar också att andelen inaktiva studenter är större på fristående kurser, att fler män än kvinnor är inaktiva och att andelen varierar mellan olika utbildningsområden.

– Resultaten bekräftar vad vi ser i våra andra analyser som mäter i vilken utsträckning studenterna tar sina högskolepoäng, nämligen att prestationsgraden är lägre på fristående kurser än program och att kvinnor har högre prestationsgrad än män, säger Tomas Gustavsson utredare på UKÄ och ansvarig för analysen.

UKÄ har i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs. I analysen presenteras utvecklingen av inaktiva helårsstudenter för läsåren 2012/2013-­­2015/16 med fokus på det senaste läsåret.

Analysen har uppdaterats 2018-05-14.