Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare

De senaste åren har lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå ökat samtidigt som antalet nybörjare på forskarnivå har blivit fler. Det finns alltså ett samband mellan forskningsintäkter och antalet doktorandnybörjare. Det gäller på totalnivå och för lärosätesgrupperna breda etablerade universitet och fackinriktade universitet.

Utvalda diagram

Samtliga och lärosätesfinansierade doktorandnybörjare (helårspersoner) 1999–2012:

Samtliga och lärosätesfinansierade doktorandnybörjare (helårspersoner) 1999-2012

Samvarians mellan intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå (2012 års priser) samt lärosätesfinansierade doktorandnybörjare (helårspersoner) 1999–2012:

Samvarians mellan intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå (2012 års priser) samt lärosätesfinansierade doktorandnybörjare (helårspersoner) 1999-2012