Forskarutbildningar inom nationalekonomi

UKÄ har utvärderat kvaliteten inom nationalekonomi på forskarnivå. Tio utbildningar bedöms ha hög kvalitet medan kvaliteten på sex utbildningar ifrågasätts.

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetsäkring av högre utbildning och forskning. Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar granskas under perioden 2017-2022.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom nationalekonomi:

Göteborgs universitet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Handelshögskolan i Stockholm

 • Economics, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet
 • Finance, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Kungl. Tekniska högskolan

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Linköpings universitet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Linnéuniversitetet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Luleå tekniska universitet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Lunds universitet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Stockholms universitet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Sveriges lantbruksuniversitet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Södertörns högskola

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Umeå universitet

 • Ekonometri, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet
 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Uppsala universitet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Örebro universitet

 • Nationalekonomi, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

De utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet ska redogöra för de åtgärder som vidtagits senast den 3 maj 2019. Därefter kommer UKÄ ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.

Komplett underlag i Högskolekollen

Beslut och yttrande finns även i Högskolekollen. Här finns också lärosätenas självvärderingar. Här hittar du även UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Till Högskolekollen