Forskarutbildningar inom arkitektur

UKÄ har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom arkitektur. Tre utbildningar bedöms ha hög kvalitet medan en utbildning ifrågasätts.

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Cirka en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas fram till år 2022.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom arkitektur:

Chalmers tekniska högskola

  • Arkitektur, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Kungl. Tekniska högskolan

  • Arkitektur, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Lunds universitet

  • Arkitektur, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Umeå universitet

  • Arkitektur, doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Umeå universitet, som fått omdömet ifrågasatt kvalitet, ska senast den 2 maj 2019 redogöra för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer UKÄ ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda denna examina.

Komplett underlag i Högskolekollen

Beslut och yttrande finns även i Högskolekollen. Här finns också lärosätets självvärdering. Här hittar du även UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Till Högskolekollen