Forskarutbildningar inom psykologi och tillämpad psykologi

UKÄ har utvärderat kvaliteten inom psykologi och tillämpad psykologi på forskarnivå. Tio utbildningar bedöms ha hög kvalitet medan kvaliteten på två utbildningar ifrågasätts.

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Cirka en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas fram till år 2022.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom psykologi och tillämpad psykologi:

Högskolan i Gävle

 • Miljöpsykologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Högskolan i Halmstad

 • Hälsa och livsstil, inriktning idrottspsykologi, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Karlstads universitet

 • Psykologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Linköpings universitet

 • Psykologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Linnéuniversitetet

 • Psykologi, licentiat- och doktorsexamen: ifrågasatt kvalitet

Lunds universitet

 • Miljöpsykologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet
 • Psykologi, doktorsexamen: hög kvalitet

Mittuniversitetet

 • Psykologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Stockholms universitet

 • Psykologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Umeå universitet

 • Psykologi, doktorsexamen: hög kvalitet

Uppsala universitet

 • Psykologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Örebro universitet

 • Psykologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

De tio utbildningar som fått omdömet hög kvalitet uppvisar en forskningsmiljö med aktiva forskare som har väl utvecklade nationella och internationella nätverk, där även doktoranderna får ingå. Forskarutbildningsmiljön hos dessa utbildningar erbjuder därför goda förutsättningar för att doktoranderna ska nå examensmålen.

De två utbildningar som fått omdömet ifrågasatt kvalitet utgör förhållandevis små miljöer med begränsade möjligheter att erbjuda egna forskarutbildningskurser inom ämnet. En viss otydlighet i avgränsningen av forskarutbildningsämnet har också påvisats där.

Då UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm tidigare varit rektor för Mittuniversitetet har ställföreträdande generaldirektören Annika Pontén fattat beslutet om Mittuniversitetet.

 

Komplett underlag i Högskolekollen

Beslut och yttrande finns även i Högskolekollen. Här finns också lärosätenas självvärderingar. Här hittar du även UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Till Högskolekollen