Forskarutbildningar inom etik och religionshistoria håller hög kvalitet

UKÄ har utvärderat kvaliteten på utbildningar inom etik
och religionshistoria på forskarnivå. Det handlar om fyra utbildningar och alla bedöms ha hög kvalitet.

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar granskas under perioden 2017-2022.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom etik och religionshistoria:

Lunds universitet

  • Religionshistoria med inriktning islamologi, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Stockholms universitet

  • Religionshistoria, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Uppsala universitet

  • Etik, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet
  • Religionshistoria, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Komplett underlag i Högskolekollen

Beslut och yttrande finns även i Högskolekollen. Här finns också lärosätenas självvärderingar. Här hittar du även UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Till Högskolekollen