Hög kvalitet på forskarutbildningar inom konstvetenskap

UKÄ har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom konstvetenskap. Det handlar om fem utbildningar och alla bedöms ha hög kvalitet.

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Cirka en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas under perioden 2017-2022.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom konstvetenskap:

Göteborgs universitet

  • Konst- och bildvetenskap, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Lunds universitet

  • Konsthistoria och visuella studier, doktorsexamen: hög kvalitet

Stockholms universitet

  • Konstvetenskap, licentiat - och doktorsexamen: hög kvalitet

Södertörns högskola

  • Konstvetenskap, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Uppsala universitet

  • Konstvetenskap, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Komplett underlag i Högskolekollen

Beslut och yttrande finns även i Högskolekollen. Här finns också lärosätenas självvärderingar. Här hittar du även UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Till Högskolekollen