Forskarutbildningar inom energisystem håller hög kvalitet

UKÄ har utvärderat kvaliteten på utbildningar på forskarnivå inom energisystem. Det handlar om fyra utbildningar och alla bedöms ha hög kvalitet. 

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas under perioden 2017-2022.

UKÄ har beslutat att ge följande omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom energisystem:

Chalmers tekniska högskola

  • Energi och miljö, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet
  • Sjöfart och marin teknik, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Karlstads universitet

  • Miljö- och energisystem, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Linköpings universitet

  • Hållbara system, licentiat- och doktorsexamen: hög kvalitet

Komplett underlag i Högskolekollen

Beslut och yttrande finns även i Högskolekollen. Här finns också lärosätenas självvärderingar. Här hittar du även UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Till Högskolekollen