Pilotutvärdering av grundlärar- och förskollärarutbildningar

UKÄ har genomfört en pilotutvärdering av ett urval grundlärar- och förskollärarutbildningar. Syftet har varit att testa utvärderingsmetoden för utbildningar för att avgöra vad som eventuellt bör förändras och förtydligas inför att ordinarie granskningar drar igång.

Åtta utbildningar har deltagit i pilotutvärderingen. Utbildningarna får omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet.

De som får omdömet hög kvalitet är färdigutvärderade och kommer inte att ingå i den ordinarie utvärderingen. Utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet kommer att utvärderas på nytt i den ordinarie utbildningsutvärderingen som startar i mars 2018.

Omdömen för grundlärarutbildningarna:

  • Göteborgs universitet: Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6, hög kvalitet
  • Karlstads universitet: Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, hög kvalitet
  • Linköpings universitet: Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, hög kvalitet
  • Malmö högskola: Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6, hög kvalitet
  • Stiftelsen Högskolan i Jönköping: Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, hög kvalitet
  • Umeå universitet: Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, ifrågasatt kvalitet

Omdömen för förskollärarutbildningarna:

  • Högskolan Kristianstad: Förskollärarexamen, ifrågasatt kvalitet
  • Mälardalens högskola: Förskollärarexamen, hög kvalitet

Resultaten från den ordinarie utvärderingen av samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar publiceras i Högskolekollen våren 2019.